Tukea harrastamiseen

 

SOS-Lapsikylän Unelmista totta-harrastustuki

TikS on yksi yhteistyökumppani SOS-Lapsikylän Unelmista totta -palvelussa.

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lastenharrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eri arvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja harrastuesta osoitteessa:

http://www.unelmista.fi/ ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

We Deliver- rahasto

Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyönä perustettu We Deliver -rahasto tarjoaa tukea harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkoihin sekä harjoitusleirien kustannuksiin.

Lisätietoja:

https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/