Tukea harrastamiseen

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea lasten harrastusmenoihin voi hakea Kelan kautta samalla hakemuksella, jolla haetaan perustoimeentulotukea. Täydentävää toimeentulotukea voidaan myöntää vain, mikäli perustoimeentulotukea on myönnetty. Tällöin Kela voi pyynnöstä välittää hakemuksesi Vantaan sosiaalitoimeen. Lisätietoa täydentävästä toimeentulotuesta löytyy Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta.

 

We Deliver- rahasto

Suomen Koripalloliiton ja PostNordin yhteistyönä perustettu We Deliver -rahasto tarjoaa tukea harrastamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Tukea voi hakea esimerkiksi seuran kausimaksuihin, uusien korisvarusteiden hankkimiseen tai pelaajan turnausmatkoihin sekä harjoitusleirien kustannuksiin.

Lisätietoja:

https://www.basket.fi/basket/korisperhe/we-deliver-rahasto/

 

SOS-Lapsikylän- Unelmista totta-harrastustuki

TikS on yksi yhteistyökumppani SOS-Lapsikylän Unelmista totta -palvelussa.

SOS-Lapsikylä tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia perheitä lastenharrastuskustannuksissa. Harrastustukea suunnataan erityisesti niille lapsille ja nuorille (7–17-v.), joille harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen ei olisi muuten mahdollista. Harrastustuki vähentää heikoimmassa asemassa olevien perheiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton eri arvoistumista ja syrjäytymistä. Tukea voidaan myöntää ohjatun ja säännöllisen harrastuksen osallistumismaksuihin. Ensisijaisesti tukea myönnetään koulukuraattorin tai perhesosiaalityöntekijän kautta tulleisiin hakemuksiin ja mahdollisuuksien mukaan myös perheen itsenäisesti tekemiin hakemuksiin.

Lisätietoja harrastuesta osoitteessa:

http://www.unelmista.fi/ ja unelmista@sos-lapsikyla.fi

 

Vantaan Pelastakaa lapset ry

Pelastakaa Lapset ry-ohjelman tuki kohdennetaan lapsille, joiden mahdollisuus jatkaa koulunkäyntiään tai osallistua harrastuksiinsa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Tukea haetaan omalla paikkakunnalla sijaitsevalta yhdistykseltä.

Lisätietoja: https://www.pelastakaalapset.fi/vantaa/ 

Tukea voi hakea osoitteessa: HAE TUKEA LAPSELLE 

 

Tukikummit- Kirkon diakoniarahasto

Tukikummit-avustusta myönnetään esimerkiksi opiskelun, kouluttautumisen ja harrastusten välittömiin kustannuksiin. Avustukset ovat kertaluonteisia ja perhekohtaisia. Hakemuksen tekemisen tai avustuksen saamisen edellytyksenä ei ole Suomen kansalaisuus tai kuuluminen mihinkään uskontokuntaan. Avustuksen saamiseksi tulee olla yhteydessä oman paikallisseurakunnan diakoniatyöntekijään. Paikallisten seurakuntien yhteystiedot ja diakoniatyöntekijät löytyvät täältä.

 

Hope ry

Hope ry tarjoaa vähävaraisille lapsille (0–17 vuotta) mahdollisuuden kokeilla uutta harrastusta tai aloittaa pitkäkestoisemman harrastamisen. Hope ry tukee lasten mahdollisuutta jatkaa myös jo olemassa olevia harrastuksia. Lisätietoa löytyy Hope ry:n verkkosivuilta

 

Valio Akatemia

Valio Akatemia® ohjelma tukee lasten ja nuorten liikuntaa ja hyvinvointia. Stipendi voidaan myöntää kaikille alle 18-vuotiaille liikuntaa harrastaville ja siitä kiinnostuneille lapsille ja nuorille ympäri Suomen. Stipendiä haetaan kerran vuodessa. Lisätietoa löytyy Valio Akatemia® -verkkosivuilta.

 

Maksujärjestelyt

Mikäli tarvitset maksuaikaa kausimaksuille tai haluat jakaa laskun useampiin osiin, olethan yhteydessä tikstoimisto(at)tiks.fi