Toimintakuvaus

Koripallojaoston toiminnan kuvaus

Sisällysluettelo
1. Yleistä seurasta 
1.1. Seuran toiminta-ajatus 
1.2. Seuran hallinto 
1.3. Seuran jäsenet 
1.4. Seuran sidosryhmät 
1.5. Seuran talous 
2. Tikkurila-Seura ry:n koripallojaosto 
2.1. Koripallojaoston tavoite 
2.2. Koripallojaoston johto 
2.3. Koripallojaoston talous 
3. Koripallotoiminta 
3.1. Joukkueet 
3.2. Joukkueen taustaorganisaatio 
3.3. Harjoitukset 
3.4. Valmennus 
3.5. Pelit ja turnaukset 
3.6. Leirit 
3.7. Koulutustoiminta 
3.8. Harrastus-, ohjelma- ja juhlatoiminta 
4. Yhteistoiminta 
5. Tiedotustoiminta 

1. Yleistä seurasta

1.1. Seuran toiminta-ajatus

Tikkurila-Seura ry on vuonna 1917 perustettu nuorisoseura, joka edelleen toimii nuoriso-seurojen aatteellisten päämäärien, hyvän ihmisen ja kelpo kansalaisen kasvattamisen, ajatuksella. Seuran perusarvoina ovat tasa-arvo ja yhteisöllisyys.

Tänä päivänä seuran toiminnot ovat eriytyneet kahteen jaostoon: Koripallojaostoon ja Kulttuurijaostoon. Kulttuurijaosto toimii aktiivisena Vantaan ja lähialueiden kulttuuritarjonnan hyödyntäjänä. Nuorisotoiminta keskittyy koripallotoimintaan, jossa tavoitellaan ennen muuta liikkumisen riemua.   

1.2. Seuran hallinto

Seuran vuosikokous kokoontuu tammi-/helmikuussa ja syyskokous loka-/marraskuussa. Seuran kokouksista ilmoitetaan jäsenille seuran kotisivuilla vähintään viikkoa ennen kokousta.

Tikkurila-Seura ry:n hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä 4-12 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Johtokunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Seuran kahdelle jaostolle on muotoutunut aikojen kuluessa oma toimintakulttuurinsa sekä organisaatio jaoston toiminnan järjestämiseen. 

1.3. Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi hyväksytty merkitään seuran jäsenrekisteriin ja hän on jäsenmaksun maksettuaan oikeutettu osallistumaan seuran kokouksiin. 

1.4. Seuran sidosryhmät

Tikkurila-Seura ry on Uudenmaan Nuorisoseurain Liitto ry:n jäsen. Seuran koripallojaosto tekee yhteistyötä Vantaan kaupungin sekä Vantaan liikuntayhdistyksen kanssa. 

1.5. Seuran talous

Seuran taloudenhoitajan lisäksi molemmilla jaostoilla on oma taloudenhoitaja, joka huolehtii oman jaostonsa maksuliikenteestä. Kirjanpidosta vastaa seuran taloudenhoitaja. 

 2. Tikkurila-Seura ry:n koripallojaosto

Tikkurila-Seura ry:n koripallojaosto (myöhemmin TikS) on perustettu vuonna 1978, mistä alkaen se on keskittynyt tyttöjen ja naisten koripalloiluun. TikS tarjoaa jäsenilleen koripallo-harrastuksen pienten tyttöjen kerhotoimin¬nasta aina naisten kilpakoripallo¬sarjoihin saakka. Toimimme Tikkurilan alueella ja kotipelit pelaamme pääasiassa Viertolan koululla.

2.1. Koripallojaoston tavoite

Koripallojaosto luo mahdollisuudet monipuolisen koripallotoiminnan harrastamiseen.  

2.2. Koripallojaoston johto

Koripallojaoston asioita hoitavat jaostolle valittava puheenjohtaja, seuran puheenjohtaja, joukkueenjohtajat, valmennuspäällikkö sekä koripallojaoston taloudenhoitaja. Johtotiimin tehtävä on tukea valmentajien arvokasta työtä nuorten parissa ja varmistaa yhtenäiset käytännöt eri joukkueissa. Jaoston johto kokoontuu tarvittaessa, käytännössä 5-6 kertaa vuodessa.  

2.3. Koripallojaoston talous

Koripallotoiminnan menot katetaan pääasiassa jäseniltä kerätyillä pelikausimaksuilla. Vantaan kaupunki on vuosittain avustanut toimintaa rahallisella tuella. Koripallojaosto on saanut jo usean vuoden ajan taloudellista tukea myös Tikkurilan Aktia-pankilta. Sponsori näkyy seuran peleissä paidoissa ja julisteessa.
Seuran jäsenmaksut kullekin kaudelle päätetään seuran syyskokouksessa. Jäsenmaksut ja pelikausimaksut ovat nähtävissä seuran kotisivuilla (www.tiks.fi). 

3. Koripallotoiminta

3.1. Joukkueet

TikSissä pelaa keskimäärin 10 joukkuetta kaudessa ja joukkueissa on 15 - 25 pelaajaa. Lisäksi joka syksy aloittaa koulunsa aloittavalle ikäluokalle suunnattu koripallokoulu tavoitteenaan saada lisää tyttöjä hyvän ja hyödyllisen harrastuksen pariin.

Joukkueet laativat valmentajan johdolla yhteistoiminnan säännöt. Säännöt voi laatia jo koripallokoulussa, mutta niiden on oltava käytettävissä viimeistään siinä vaiheessa, kun osallistutaan sarjapeleihin.

3.2. Joukkueen taustaorganisaatio

Joukkueille nimetään joukkueenjohtaja sekä mahdollisesti myös taloudenhoitaja.

Joukkueilla on myös huoltaja/huoltajia auttamassa valmentajia mahdollisissa ongelma- ja tapaturmatilanteissa. Huoltaja/joukkue myös vastaa siitä, että joukkueen ensiapulaukku on harjoituksissa ja peleissä saatavilla ja että laukussa on tarvittavat ensiaputarvikkeet.

 3.3. Harjoitukset

Lajiharjoituksia järjestetään 1-4 kertaa viikossa. Lajiharjoitusten lisäksi pidetään kunto- ja voimaharjoituksia.
Valtaosa harjoitusvuoroista keskittyy Viertolan koululle. Seuralla on vuoroja myös muissa vantaalaisissa kouluissa, Kartanonkosken Pointissa ja Tikkurilan urheilutalolla. Harjoitusvuorot anotaan Vantaan kaupungilta. Anomuksissa pyritään siihen, että hyväksi koetut, tutut harjoituspaikat pystytään säilyttämään vuodesta toiseen. Salivarauksia hallinnoidaan Vantaan kaupungin resurssienhallintajärjestelmässä WebTimmissä, johon seuralla on käyttäjätunnus ja salasana.

Jos joukkue ei voi käyttää omaa harjoitusvuoroaan, vuoroa voi tarjota muiden joukkueiden käyttöön. Mahdollinen peruutus on kuitenkin tehtävä viimeistään vuorokautta ennen harjoitusvuoroa. Seura (, joukkue) joutuu maksamaan peruuttamattoman vuoron maksun Vantaan kaupungille.

Kesäharjoittelusta valmentajat sopivat erikseen kunkin kauden loppupuolella. Omatoimisen harjoittelun lisäksi kesä- ja heinäkuussa pyritään järjestämään yhteisharjoituksia.

3.4. Valmennus

Valmentajien ja valmennuspäällikön laatimat valmennuksen osa-alueet ikäryhmittäin löytyvät seuran kotisivuilta. 

3.5. Pelit ja turnaukset

TikS osallistuu aktiivisesti ikäluokkien sarjapeleihin. Sarjapelejä pelataan seuran harjoitus-saleissa sovittuna ajankohtana.
Seura kannustaa joukkueita osallistumaan turnauksiin. Seura tulee talouden niin salliessa turnauksiin osallistumista osallistumalla turnausmaksuihin. 

3.6. Leirit

Joukkueet osallistuvat leireille joukkueiden varoilla. 

3.7. Koulutustoiminta

Koripallojaosto järjestää jäsenistölleen toimitsijakoulutusta ja tuomarikoulutusta sekä ensiapu- ja teippauskoulutusta.
Seuran valmentajat osallistuvat Koripalloliiton järjestämiin koulutuksiin ja etenevät valmentajanurallaan järjestelmällisesti. 

3.8. Harrastus-, ohjelma- ja juhlatoiminta

Koripallojaosto järjestää jäsenistölleen sekä joukkuekohtaisia että yhteisiä tilaisuuksia, joista esimerkkinä vuosittaiset pikkujoulu- ja kauden päättäjäisjuhlat.

4. Yhteistoiminta

Koripallojaosto osallistuu Vantaan Liikuntayhdistyksen ja Suomen Koripalloliiton kokouksiin seuran valtuuttamien edustajien kautta.

5. Tiedotustoiminta

TikSin virallinen ilmoitustila on seuran nettisivut osoitteessa www.tiks.fi tai www.tikkurilaseura.fi. Sivustolla tiedotetaan seuran yhteisistä asioista ja joukkuekohtaisista tapahtumista ja kuulumisista. Jokaisella joukkueella on oma sivusto, jolla on pelaaja-, peli- ja kalenteritietoja.

Joukkueen vastuuhenkilöt tiedottavat vanhempia myös yhteisissä tilaisuuksissa.

TikS on myös facebookissa: www.facebook.com/tikkurilaseura