Seuran johtokunnan tiedote 16.3.2020

17.3.2020

Seuran joukkuekohtainen harrastetoiminnan ja iltapäiväkerhotoiminnan keskeytys

Tikkurila-Seura ry:n johtokunta on päättänyt 16.3.2020 valtioneuvoston
linjausten mukaisesti, että seuran joukkuekohtainen harrastetoiminta ja
iltapäiväkerhotoiminta keskeytetään 13.4.2020 saakka. Seuran johtokunta
kehottaa seuran jäseniä noudattamaan valtioneuvoston ja muiden
viranomaisten antamia ohjeita.